VIDEO - 24 Oras: Bahay ng magkapatid na Sanya Lopez at Jak Roberto, nilooban

Youtube